Exodus 90 je deväťdesiatdňový program pre mužov.

„Mala som pocit, že to zachránilo naše manželstvo.“

– Kara, Matt’s wife

Prečítaj si viac

Ako sa ti páči

neustále strácať čas pri telefóne?

pozerať celé dni na televíziu?

Hlavný dôvod, kvôli ktorému sa muži vydávajú na Exodus, znie takto: chcú rásť a priblížiť sa k Bohu, manželke, deťom a priateľom. Chcú byť mužmi, ktorí svedomite kráčajú životom.

Exodus 90 ponúka cestu k slobode.

Výskumy ukazujú, že návyky sa dajú výrazne zmeniť v priebehu 90 dní. Keď týchto 90 dní prepojíme s biblickými príbehmi, rutinným modlitebným životom a bratstvom, ktoré sa podporuje, tak muži zažívajú slobodu od nežiaducich návykov a schopnosť byť tým, kým boli skutočne povolaní byť: Muži v Kristovi. Muži Cirkvi. Muži, ktorí slúžia.

Viac ako 50 000 mužov z celého sveta prešlo Exodom spolu so svojimi bratmi. Slobodní muži, ženatí muži, kňazi, biskupi, kresťania aj nekresťania nám v ohromných číslach hovoria, že Exodus 90 im daroval slobodu, ktorú predtým nikdy nepocítili.

99%

mužov, ktorí sa vydali na Exodus, pociťuje slobodu

Viac ako 50 000 mužov z celého sveta prešlo Exodom spolu so svojimi bratmi. Slobodní muži, ženatí muži, kňazi, biskupi, kresťania aj nekresťania nám v ohromných číslach hovoria, že Exodus 90 im daroval slobodu, ktorú predtým nikdy nepocítili.

Ako to funguje.

Modlitba

Spolu s Izraelitmi sa vydáš na cestu knihou Exodus. Každé ráno budeš mať k dispozícii úryvok z Biblie a zamyslenie, ktoré ťa bude sprevádzať tichou modlitbou.

Ako sa modlí počas Exodu 90? >

Askéza

Nemôžeme povedať „áno“ Bohu, kým nepovieme „nie“ svetu a jeho pohodliu. Vráť sa k starobylej, a do značnej miery zabudnutej, cirkevnej tradícií – askéze. Toto pestrofarebné slovo znamená „skutky sebazapierania“.

Skontroluj disciplíny >

Bratstvo

Pozvi mužov, ktorých poznáš: priateľov, kolegov, bratov alebo náhodných chlapcov z kostola. So svojim bratstvom sa budete stretávať každý týždeň a budete dodržiavať jednoduchú štruktúru modlitby, povzbudenia a zodpovednosti. Jeden z týchto mužov bude tvojou kotvou, s ktorou sa budete denne kontrolovať.

Prečo nemôžeš Exodus zvládnuť sám  >

Už Čoskoro

Vyhľadávač Bratstiev

Vieme, že nájsť si bratstvo môže byť niekedy veľmi náročné, najmä ak spomenieš studené sprchy! 🙂 Do aplikácie pridávame novú funkciu, ktorá ti umožní nájsť mužov v blízkom okolí. A ak v okolí nikoho nenájdeš, spárujeme ťa s mužmi na diaľku, ktorí si taktiež hľadajú bratstvo.

Čo je nové!

Deväťdesiat dní je veľa! Rozumieme. Pred začatím Exodu 90 si môžeš vyskúšať 7-dňovú výzvu, aby si sa oboznámil s disciplínami, ktoré ťa neskôr neminú.

Deväťdesiat dní je veľa! Rozumieme. Pred začatím Exodu 90 si môžeš vyskúšať 7-dňovú výzvu, aby si sa oboznámil s disciplínami, ktoré ťa neskôr neminú.

Vyskúšaj to zadarmo

Prvých sedem dní Exodu 90 je zadarmo. V ôsmy deň budeš pozvaný, aby si sa stal členom Exodu 90 za 60 eur ročne alebo 6 eur mesačne.

Členské Výhody

  • Prístup k Exodu 90

  • Prístup k našej NOVEJ Biblickej Sérii

  • Sezónne cvičenia na Advent a Pôstne obdobie

  • Každodenné Zamyslenia nad Božím slovom

  • Mesačný Informačný Bulletin

  • 10% zľava do Exodus obchodu