man smiling

990 dní na to, aby si sa stal lepším mužom.

Je čas na tvoj Exodus?

Te unavení z

čumenia na obrazovku?

nadmerného pitia?

neustáleho sledovania seriálov?

Desaťtisíce mužov sa rozhodlo pre Exodus, pretože sú pripravení žiť inak Chcú byť bližšie k Bohu, k svojej manželke, deťom a priateľom. Chcú sa stať menej sebeckými mužmi, ktorí žijú pre druhých, a nie len pre seba.

Exodus 90 je deväťdesiatdňový program pre mužov. 

Výskumy ukazujú, že návyky sa dajú výrazne zmeniť v priebehu 90 dní. Keď týchto 90 dní prepojíme s biblickými príbehmi, rutinným modlitebným životom a bratstvom, ktoré sa podporuje, tak muži zažívajú slobodu od nežiaducich návykov a schopnosť byť tým, kým boli skutočne povolaní byť: Muži v Kristovi. Muži Cirkvi. Muži, ktorí slúžia.

get it on google playdownload on the app store

Funguje to.

99%

99% mužov, ktorí sa vydali na Exodus, pociťuje slobodu.

Viac ako 50 000 mužov z celého sveta prešlo Exodom spolu so svojimi bratmi. Slobodní muži, ženatí muži, kňazi, biskupi, kresťania aj nekresťania nám v ohromných číslach hovoria, že Exodus 90 im daroval slobodu, ktorú predtým nikdy nepocítili.

Percent mužov uviedlo, že po Exode 90 sú veľmi spokojní so vzťahmi so svojimi deťmi (v porovnaní s 33 % mužov, ktorí uviedli to isté pred Exodom 90).

62% mužov uviedlo, že sú po Exode 90 veľmi spokojní so svojím manželstvom (v porovnaní s 36 % mužov, ktorí to isté tvrdili pred Exodom 90).

Percent mužov denne bojovalo s nadmerným používaním telefónu počas Exodusu 90 (v porovnaní so 47% pred Exodom 90).

Ako to funguje.

man praying in a church

Modlitba

Spolu s Izraelitmi sa vydáš na cestu knihou Exodus. Každé ráno budeš mať k dispozícii úryvok z Biblie a zamyslenie, ktoré ťa bude sprevádzať tichou modlitbou.

Ako sa modlí počas Exodu 90? >

man in a cold shower

Askéza

Nemôžeme povedať “áno” Bohu, kým nepovieme “nie” svetu a jeho pohodliu. Vráť sa k starobylej, a do značnej miery zabudnutej, cirkevnej tradícií – askéze. Toto pestrofarebné slovo znamená “skutky sebazapierania”.

Skontroluj disciplíny>

four men with exodus 90 t shirts

Bratstvo

Pozvi mužov, ktorých poznáš: priateľov, kolegov, bratov alebo náhodných chlapcov z kostola. So svojim bratstvom sa budete stretávať každý týždeň a budete dodržiavať jednoduchú štruktúru modlitby, povzbudenia a zodpovednosti. Jeden z týchto mužov bude tvojou kotvou, s ktorou sa budete denne kontrolovať.

Prečo nemôžeš Exodus zvládnuť sám >

7-dňová bezplatná skúšobná verzia

Prvých sedem dní Exodu 90 je zadarmo. V ôsmy deň budete pozvaní k tomu, aby ste sa stali členom Exodu 90 za 90 USD ročne alebo 10 USD mesačne.

download on the app store
get it on google play